Ընտրիր \(y=arcsinx\) և \(y=arccosx\) ֆունկցիաների վերաբերյալ ճիշտ պնդումները: