Գտիր 2cosarcsin1 արտահայտության արժեքը:
 
 
Գտիր6arcsincosπ2 արտահայտության արժեքը:
 
°