Որոշիր արտահայտության արժեքը՝
 
cosarccos1829 
 
Պատասխան՝ ii