Որոշիր y=2.28arcsinx ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
 
y[π;π]