Հաշվիր arcsinsinπ2+arcsinsinπ3+4.5 արտահայտության արժեքը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը: