Պարզիր, զույգ է, թե՞ կենտ այս ֆունկցիան՝ y=arcsinxarcsin2x
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: