Հաշվիր արտահայտության արժեքը ռադիաններով՝ 6arccos324arccos22
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը: