Ընտրիր \(y=arctgx\) և \(y=arcctgx\) ֆունկցիաների վերաբերյալ ճիշտ պնդումները: