Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արկտանգենսի արժեքների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
2. Արկտանգենսի/արկկոտանգենսի որոշման տիրույթը

Բարդություն հեշտ

1
3. Պնդումներ արկտանգենսի և արկկոտանգենսի մասին

Բարդություն հեշտ

1
4. Արկկոտանգենսի մի քանի հատկություններ

Բարդություն հեշտ

3
5. Արկկոտանգենսի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը

Բարդություն հեշտ

1
6. Արկտանգենսների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
7. Հաշվարկ արկկոտանգենսով

Բարդություն միջին

2
8. Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքը

Բարդություն միջին

1
9. Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը

Բարդություն միջին

2
10. Բարդ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը (arcctgx և arcsinx)

Բարդություն միջին

2
11. Բարդ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը (arctgx և arccosx)

Բարդություն միջին

2
12. Արտահայտություն արկտանգենսներով և արկկոտանգենսներով

Բարդություն միջին

2
13. Ռադիաններով տրված անկյուններ

Բարդություն միջին

2
14. Կենտ և զույգ ֆունկցիաներ

Բարդություն միջին

1
15. Արմատ կամ կոտորակ արկտանգենսից կամ արկկոտանգենսից

Բարդություն միջին

1
16. Նույնության ստուգում

Բարդություն բարդ

1
17. Արկկոտանգենս և տանգենս

Բարդություն բարդ

3
18. Մի քանի բանաձևերի կիրառում

Բարդություն բարդ

3
19. Հավասարման արմատի ընտրություն

Բարդություն բարդ

1
20. Գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար