Որոշիր, թե արդյո՞ք իմաստ ունի arctg14 արտահայտությունը: