Համեմատիր հետևյալ թվերը:
 
Տեղադրիր > կամ  < նշանները: 
 
arctg15  arctg14