Գտիր ֆունկցիայի որոշման տիրույթը՝
 
y=arctgarccos32x9
 
x [;]