Հաշվիր տրված արտահայտության արժեքը՝ arcctgtg4π17
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը: