Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Արկտանգենսի արժեքների համեմատում 1Մ.
2. Արկտանգենսի/արկկոտանգենսի որոշման տիրույթը 1Մ.
3. Պնդումներ արկտանգենսի և արկկոտանգենսի մասին 1Մ.
4. Հաշվարկ արկկոտանգենսով 2Մ.
5. Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքը 1Մ.
6. Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը 2Մ.