Լրացրու \(у = cosx\) ֆունկցիայի հետևյալ հատկությունները:
 
ա) \(у = cosx\) ֆունկցիան որոշված է :
 
բ) \(у = cosx\) ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը  հատվածն է: 
 
գ) \(у = cosx\)-ը  ֆունկցիա է: 
 
դ) \(у = cosx\)-ը 2π- ֆունկցիա է: