Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոսինուսի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. y=cosx ֆունկցիայի արժեքների համեմատում

Բարդություն հեշտ

2
3. Կոսինուսի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
4. Անկյան ձևափոխություն

Բարդություն հեշտ

1
5. y=cosx ֆունկցիայի աճելը/նվազելը

Բարդություն հեշտ

1
6. Սխալ պնդում կոսինուսի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
7. Կոսինուսի մի քանի հատկություններ

Բարդություն հեշտ

4
8. Եռանկյունաչափական ֆունկցիայի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը, կոսինուս

Բարդություն հեշտ

2
9. y=cos x+b կամ y=cos (x+а) ֆունկցիաների գրաֆիկները

Բարդություն միջին

1
10. Կետի պատկանելը գրաֆիկին

Բարդություն միջին

1
11. y=cosx ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

Բարդություն միջին

1
12. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը

Բարդություն միջին

1
13. Զույգության հետազոտում

Բարդություն միջին

1
14. Բերման բանաձևերի կիրառություն

Բարդություն միջին

2
15. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

Բարդություն բարդ

2
16. y=cos(x+a)+b ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում

Բարդություն բարդ

4
17. Հավասարման գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար