y=cosx ֆունկցիայի հատկությունները
Դիտարկենք y=cosx ֆունկցիան, որի արժեքը \(x\) կետում հավասար է \(x\) ռադիան անկյան կոսինուսին:
 
1. y=cosx ֆունկցիայի որոշման տիրույթը ամբողջ թվային առանցքն է՝ \(D(cosx) =\):
 
2. y=cosx ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը 1;1 հատվածն է:
 
3. y=cosx ֆունկցիան պարբերական է \(T =\)2π պարբերությամբ: 
 
4. y=cosx ֆունկցիան զույգ է:
 
5. cosx=0, երբ x=π2+πn,n
6. y=cosx ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը \(1\)-ն է, որը ֆունկցիան ընդունում է x=2πn,n կետերում:
 
7. y=cosx ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը \(-1\)-ն է, որը ֆունկցիան ընդունում է x=π+2πn,n կետերում:
8. y=cosx ֆունկցիան դրական է π2+2πn;π2+2πn արգումենտների համար, և բացասական է π2+2πn;3π2+2πn արգումենտների համար, որտեղ n:
 
9. y=cosx ֆունկցիան աճում է π+2πn;2πn հատվածներում և նվազում է 2πn;π+2πn հատվածներում, որտեղ n:
 
Հաշվի առնելով թվարկված հատկությունները, կառուցում ենք y=cosx ֆունկցիայի գրաֆիկը
 
cosx1.png
 
Համաձայն բերման բանաձևի՝ cosx=sinπ2+x: Հետևաբար, 
y=cosx ֆունկցիայի գրաֆիկը ստացվում է y=sinx ֆունկցիայի գրաֆիկը π2 միավորով դեպի ձախ տեղաշարժի միջոցով:
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: