Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Կոսինուսի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը 1Մ.
2. y=cosx ֆունկցիայի արժեքների համեմատում 2Մ.
3. Կոսինուսի արժեքը 1Մ.
4. y=cos x+b կամ y=cos (x+а) ֆունկցիաների գրաֆիկները 1Մ.
5. Կետի պատկանելը գրաֆիկին 1Մ.
6. y=cosx ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները 1Մ.