Դիտարկենք y=fx ֆունկցիան, որտեղ fx=ctgx
 
Արդյո՞ք ճիշտ է f4x+10π+f15π4x=0 հավասարությունը:
 
Հավասարությունը  է: