1. Արդյո՞ք y=ctg20x ֆունկցիայի որոշման տիրույթը xπn20,n բազմությունն է:
     
  
2. Արդյո՞ք y=ctg20x ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը ;+ բազմությունն է: