Արդյո՞ք y=ctgx ֆունկցիան նվազում է π8;π2 բազմությունում: