Որոշիր ctgπ2x=132+2 հավասարման արմատների քանակը 3π2;3π2 միջակայքում: 
 
Պատասխան՝  3π2;3π2 միջակայքում հավասարումն ունի  լուծում