Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Կոտանգենսի մի քանի հատկություններ 6Մ.
2. Պնդումներ կոտանգենսի վերաբերյալ 1Մ.
3. Կոտանգենսի արժեքի ընտրություն 1Մ.
4. Կոտանգենսի մոնոտոնությունը տրված միջակայքում 1Մ.
5. Կոտանգենսի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը 2Մ.
6. Հավասարություն կոտանգենսի մասնակցությամբ 1Մ.