Գտիր ctgx=1 հավասարման բոլոր արմատները 290°;290° միջակայքից:
 
Պատասխան (արմատները գրիր աճման կարգով)՝
 
x1\(=\)°
x2\(=\)°
x3\(=\)°