Գրաֆիկական եղանակով որոշիր հավասարման արմատները՝ sinx=2πx
 
Ցուցումներ.
 
1. Համարիր, որ π թիվը հավասար է \(3,1\)
2. Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը:
3. Եթե գրաֆիկները չեն հատվում, ապա որպես պատասխան գրիր «չկա»:
4. Եթե կան մի քանի արմատներ, ապա դրանք գրիր աճման կարգով:
 
Պատասխան՝ x=i