Գտիր y=2sin5x+π4sin5xπ4 ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները:
 
y մեծ= 
 
y փոքր=