Որոշիր, թե ինչպե՞ս պետք է ձևափոխել y=sinx ֆունկցիայի գրաֆիկը, որպեսզի ստացվի 
y=sinx+π2+5 ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
Պատասխան՝ y=sinx+π2+5 ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցելու համար պետք է y=sinx-ի գրաֆիկը տեղաշարժել  
 
 
 
միավորով դեպի  \(х\)-երի առանցքի ուղղությամբ և  միավորով դեպի  \(y\)-ների առանցքի ուղղությամբ: