Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Սինուսի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը 1Մ.
2. Որոշ անկյունների սինուսի արժեքները 1Մ.
3. Սխալ պնդում սինուսի վերաբերյալ 1Մ.
4. y=sinx ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները 1Մ.
5. Արժեքների բազմություն 1Մ.
6. Զույգության հետազոտում 1Մ.