1. Արդյո՞ք y=tg10x ֆունկցիայի որոշման տիրույթը xπ20+πn10,n բազմությունն է:
     
  
2. Արդյո՞ք y=tg10x ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը ;+ բազմությունն է: