Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տանգենսի մի քանի հատկություններ

Բարդություն հեշտ

6
2. Պնդումներ տանգենսի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
3. Արտահայտության նշանը

Բարդություն հեշտ

1
4. Սխալ պնդում տանգենսի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Տանգենսի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
6. Տանգենսի արժեքի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Տանգենսի արժեքների համեմատում

Բարդություն միջին

1
8. Եռանկյունաչափական ֆունկցիայի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը, տանգենս

Բարդություն միջին

2
9. Տանգենսի աճելը/նվազելը

Բարդություն միջին

1
10. Լուծումների քանակը

Բարդություն բարդ

1
11. tg x =а տեսքի հավասարման լուծումը տրված միջակայքում

Բարդություն բարդ

1
12. Հավասարման պարզեցում և լուծում

Բարդություն բարդ

3
13. tg x = a հավասարման լուծում գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն բարդ

3
14. tg x =а հավասարման լուծումների քանակը

Բարդություն բարդ

1
15. Հավասարության ապացուցում/հերքում

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար