Ընտրիր \(y=tgx\) ֆունկցիայի վերաբերյալ ճիշտ պնդում(ներ)ը: