Լրացրու \(у = tgx\) ֆունկցիայի հետևյալ հատկությունները:
 
ա) \(у = tgx\) ֆունկցիան որոշված է այն կետերում, որտեղ զրո չէ  ֆունկցիան:
 
բ) \(у = tgx\) ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը  թվային առանցքն է: 
 
գ) \(у = tgx\)-ը  ֆունկցիա է: 
 
դ) \(у = tgx\)-ը π- ֆունկցիա է:
 
ե) \(у = tgx\) ֆունկցիան  է:
 
զ) \(у = tgx\) ֆունկցիան էքստրեմումի կետեր :