y=tgx ֆունկցիան որոշված է  xπ2+πn,n արգումենտների համար, կենտ է և պարբերական՝  π պարբերությամբ:
Ուստի, ֆունկցիայի գրաֆիկը բավական է կառուցել 0;π2 բազմության վրա:
Ընտրենք մի քանի կետեր, որոնցով անցնում է տանգենսի գրաֆիկը՝
 
tg0=0tgπ6=33tgπ4=1tgπ3=3
 
Կառուցում ենք գրաֆիկի ուրվագիծը, ապա այն կոորդինատների սկզբնակետի նկատմամբ համաչափ արտապատկերում: Ստանում ենք y=tgx ֆունկցիայի գրաֆիկը π2;π2միջակայքում: Գրաֆիկի այս մասը անվանում են տանգենսի գլխավոր ճյուղ:
 
Օգտվելով y=tgx ֆունկցիայի պարբերականության հատկությունից՝ գրաֆիկը շարունակում ենք դեպի աջ և ձախ: Ստանում ենք հետևյալ գրաֆիկը՝
 
tgxgrafik.png
y=tgx ֆունկցիայի հատկությունները
1. y=tgx ֆունկցիան որոշված է xπ2+πn,n թվերի համար:
 
2. y=tgx ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը ամբողջ թվային առանցքն է՝ Etgx=:
 
3. y=tgx-ը π-պարբերական ֆունկցիա է:
 
4. y=tgx-ը կենը ֆունկցիա է:  
 
5. tgx=0, եթե x=πn,n:
6. y=tgx ֆունկցիայի արժեքները դրական են πn;π2+πn,n միջակայքերում և բացասական են π2+πn;πn,n. միջակայքերում:
7. y=tgx ֆունկցիան աճում է π2+πn;π2+πn,n. միջակայքերում:
8. y=tgx ֆունկցիան էքստրեմումի կետեր չունի:
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: