Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Տանգենսի մի քանի հատկություններ 6Մ.
2. Պնդումներ տանգենսի վերաբերյալ 1Մ.
3. Արտահայտության նշանը 1Մ.
4. Տանգենսի արժեքների համեմատում 1Մ.
5. tg x =а տեսքի հավասարման լուծումը տրված միջակայքում 1Մ.
6. Հավասարման պարզեցում և լուծում 3Մ.