Տրված է fx=tgx ֆունկցիան:
 
Արդյո՞ք ճիշտ է այս հավասարությունը՝ f3x+7π+f12π3x=0
 
Պատասխան՝ հավասարությունը  է: