Ձևափոխիր 9sinx+17cosx արտահայտությունը:
 
Պատասխան՝ 9sinx+17cosx=isin(x+t), որտեղ t=arcsinii