Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պնդման բաց թողնված բառը

Բարդություն հեշտ

1
2. A-ի և B-ի արժեքները

Բարդություն հեշտ

1
3. C-ի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
4. Օժանդակ անկյան արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
5. A cosx = B sinx տեսքի հավասարում

Բարդություն հեշտ

1
6. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

Բարդություն միջին

4
7. A sinx + B cosx =0 տեսքի հավասարում

Բարդություն միջին

1
8. A sinx+B cosx=0 տեսքի հավասարում

Բարդություն միջին

1
9. A sinx - B cosx = 0 տեսքի հավասարում

Բարդություն միջին

1
10. Արտահայտության ձևափոխություն

Բարդություն միջին

2
11. Հավասարում

Բարդություն բարդ

4
12. Նույնության ապացուցում

Բարդություն բարդ

1
13. Հավասարման լուծում

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար