Տրված է 10sinx19cosx արտահայտությունը: Գտիր օժանդակ անկյունը:
 
Պատասխան՝ t=arcsinii