Գտիր y(x)=7sinx15cosx ֆունկցիայի փոքրագույն և մեծագույն արժեքները: 
 
y փոքր=iiy մեծ=ii