Տրված է 9sinα+24cosα արտահայտությունը:
 
Այս արտահայտությունը Asinx+Bcosx տեսքի է: Գտիր \(A\)-ն և \(B\)-ն:
 
Պատասխան՝ A=i;B=i