Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Պնդման բաց թողնված բառը 1Մ.
2. A-ի և B-ի արժեքները 1Մ.
3. C-ի արժեքը 1Մ.
4. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները 4Մ.
5. A sinx + B cosx =0 տեսքի հավասարում 1Մ.
6. A sinx+B cosx=0 տեսքի հավասարում 1Մ.