Ինչպե՞ս կարելի է 5sin2x+3sinxcosx31cos2x=0 հավասարումը բերել քառակուսային հավասարման:
 
1. Հավասարումը  sin2x-ի:
 
2. Կատարել նշանակում` y=ix