5sin2t+9sintcost32cos2t=0 հավասարումը լուծելու համար պետք է կատարել հետևյալ քայլերը:
 
1. Հավասարումը  cos2t-ի:
 
2. Ապա կատարել նշանակում` y=it
 
3. Արդյունքում ստանում ենք  հավասարում:
 
4. Գտնել  հավասարման արմատները:
 
5. Վերադառնալ սկզբնական t փոփոխականին և, լուծելով պարզագույն  հավասարումները, գտնել նրա արժեքները: