Լուծիր հետևյալ հավասարումը՝ 5sin2x=2cos2x9sinxcosx
 
Արմատները գրիր աճման կարգով: Յուրաքանչյուր տողի առաջին պատուհանում գրիր «-» կամ «+»:
  
x1=iarctgi+πi,nx2=iarctgi+πi,n