Գտիր հավասարման արմատները՝ 5sin2x+7sinxcosx=6cos2x
 
Ընտրիր հավասարմանը բավարարող պատասխան(ներ)ը: