Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. cos²x-ի բաժանում 2Մ.
2. cos²x-ի վրա բաժանման հիմնավորում 1Մ.
3. sin²x-ի բաժանում 2Մ.
4. Եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքը, tg 2Մ.
5. Հավասարման լուծման երկու քայլ 2Մ.