Լուծիր հետևյալ հավասարումը՝ sinxtgx13sinx=0
 
\(IV\)-րդ քառորդի անկյունը գրիր բացասական թվի տեսքով:
 
x=i°kx=i°+i°k,kZ