Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանկյունաչափական հավասարման ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Կրկնակի անկյան սինուսը

Բարդություն միջին

4
3. Լուծման արտադրիչների վերլուծման եղանակ

Բարդություն միջին

3
4. Սինուսով հավասարումը

Բարդություն միջին

2
5. Կոսինուսով հավասարում

Բարդություն միջին

2
6. Հավասարման լուծումների բանաձևը

Բարդություն միջին

1
7. Կոտանգենսով հավասարում

Բարդություն միջին

1
8. Տանգենսի խորանարդ

Բարդություն միջին

1
9. Արտադրիչների վերլուծման եղանակ

Բարդություն միջին

3
10. Կոտանգենսի քառակուսի

Բարդություն միջին

4
11. Տանգենսով հավասարման արմատների ընտրություն

Բարդություն բարդ

2
12. Արտադրյալը հավասար է զրոյի

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար