Ընտրիր 5tg2x=25tgx հավասարմանը բավարարող թվերը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: