Հաշվիր A+B1.4 արտահայտության արժեքը, որտեղ A  և  B թվերը, համապատասխանաբար, cosx=32 և cosx=1 հավասարումների լուծումներն են 0;π հատվածից:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը: